بدرقه فرشتگان

ثواب تلاوت سوره انعام‏

ابو صالح از ابن عباس نقل کرده است که: اگر کسى سوره انعام را در هر شب تلاوت کند در روز قیامت از زمره کسانى باشد که در امانند، و هرگز آتش جهنّم را به چشم نخواهد دید.

و امام صادق علیه السّلام مى‏فرمود: تمام سوره انعام در یک مرتبه نازل شد، و هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه‏ کردند تا آنکه بر محمد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرود آمد، پس آن را بزرگ و گرامى بدارید، چرا که اسم خداوند در هفتاد جاى این سوره آمده است، و اگر مردم مى‏دانستند که چه‏ها در آن نهفته شده است، هرگز (تلاوت) آن را ترک نخواهند کرد.[1]

- مردى نزد رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله آمد و عرض کرد: من همسرى دارم که چون به منزل روم پیشباز من آید و چون بیرون روم مرا بدرقه کند، و هر گاه مرا اندوهگین بیند پرسد چه چیز تو را غمگین ساخته اگر براى روزى است که آن به عهده تو نیست و دیگرى آن را به عهده گرفته (یعنى خداوند)، و اگر راجع به امور آخرتى است پس خداوند بر اندوهت بیافزاید، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:

آرى خداوند را کارگزارانى است و این زن یکى از آنان است، و او نصف اجر شهید را خواهد برد.


[1] . ترجمه ثواب الأعمال، ص: 274

/ 0 نظر / 34 بازدید