سلام نام خدا

سلام در روایات‏

از رسول خدا ص روایت شده است:

- السلام تحیته سملتنا، و امان لذمتنا[1] سلام درود آئین و دین ما، و ایمنى و زنهار ماست.

- اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم و التصافح، و اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار[2] چون به هم رسیدید، با سلام دادن و مصافحه کردن برخورد کنید، و هر گاه از هم جدا شدید با آمرزش خواهى براى یکدیگر ازهم جدا گردید.

- ان من موجبات المغفره بذل السلام و حسن الکلام[3] از موجبات آمرزش، سلام کردن و سخن نیکو گفتن است.

- من بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه[4] هر کس پیش از سلام دادن آغاز به سخن کند پاسخش را ندهید.

- ان البخل الناس من بخل بالسلام[5] بخیلترین مردم کسى است که در سلام کردن بخل ورزد.

- افشر السلام یکثر خیر بتیک[6] به همه سلام کن تا خیر و برکت خانهات افزون شود.

- الا اخبرکم نجیر اخلاق اهل الدنیا و الآخر؟ قالوا بلى یا رسول الله فقال: اشاء السلام فى العالم[7]

آیا شما را از بهترین اخلاق مردم دنیا و آخرت خبر ندهم، گفتند: خبر ده فرمود: رواج دادن سلام در جهان.

این روایت بسیار مهم میگوید: پیامبر از همه امت میخواهد، آنان که در تمام جهان از شما خواهان امنیت و صلح و صفا هستند، به آنان امنیت دهید، و صلح و صفا را براى همگان در جاى جاى کره زمین فراهم آورید.

- ان السلام اسم من اسماء الله تعالى فافشوه بینکم[8] سلام یکى از نامهاى خداوند متعال است، پس آن را در میان خود رواج دهید.

- ان اولى الناس بالله و رسوله من بدء بالسلام[9] نزدیکترین مردم به خدا و رسولش کسى است که آغازکننده به سلام باشد.

-یسلم الصغیر على الکبیر، و یسلم الواحد على الاثنین، و یسلم القلیل على الکثیر، و یسلم الراکب على الماشى و یسلم المار على القائم، و یسلم القائم على القاعد[10]

کوچک به بزرگ، یک نفر به دو نفر، عدّه کم به عده بیشتر، سواره به پیاده، رهگذر به ایستاده، و ایستاده به نشسته سلام کند.

امیر مؤمنان ع میفرماید:

السلام سبعون حسن تسع و ستون للمتدى و واحد للرادّ[11] براى سلام هفتاد حسنه است، شصت و نه حسنه براى سلامکننده و یکى براى پاسخدهنده است.

حضرت باقر ع میفرماید:

نه به یهود سلام کنید نه به نصرانى، نه به مجوس و نه به بتپرست، نه به آنان که بر سر سفره شرابخوارن مینشینند و نه به شطرنجبازان.

و نزدبازان و نه به مردان خودفروش و نه به یاوهگوئى که به زنان پاکدامن تهمت میزند و نه به کسى که در حال نماز است، زیرا نمازگزار نمیتواند پاسخ سلام را بدهد، در حالى که سلام کردن براى مسلمانان مستحب است و پاسخ دادن به آن واجب، و نه به رباخوار و نه به کسى که در حال قضاى حاجت است و نه به کسى که در حمام است و نه به فاسقى که آشکارا به فسق و معصیت‏ مشغول است.[12]

از حضرت صادق (ع) روایت شده:

کان رسول الله یسلم على النساء و یردون علیه و کان امیر المؤمنین یسلم على النساء و کان یکره ان یسلم على الشاب منهن و یقول: اتخوف ان یعجبنى صوتها فیدخل على اکثر مما طلبت من الاجر.[13]

رسول خدا به زنان سلام میکرد و آنان جواب سلام حضرت را میدادند.

امیرمؤمنان نیز به زنان سلام میکرد، ولى از سلام کردن به زنان جوان کراهت داشت و میفرمود: میترسم صدایشان مرا خوش آید و در نهایت چیزى بر دلم بگذرد که به ثوابى که از سلام کردن توقع دارم نیرزد!!

راستى براى حفظ پاکدامنى و عفت، و دورى از علل تحریک شهوات چه دستورات مهم و با ارزشى به امت و بلکه به همه مردم جهان داده شده است!

ادامه دارد...

[1] . میزان الحکم ج 5 ص 380

[2] . میزان الحکم ج 5 ص 380

[3] . میزان الحکم ج 5 ص 380

[4] . میزان الحکم ج 5 ص 380

[5] . میزان الحکم ج 5 ص 380

[6] . میزان الحکم ج 5 ص 381

[7] . میزان الحکم ج 5 ص 381

[8] . میزان الحکم ج 5 ص 381

[9] . بحار ج 76 ص 12

[10] . کنز العمال 25321

[11] . بحار ج 76 ص 11

[12] . بحار ج 76 ص 9 ح 35

[13] . کافى ج 5 ص 535

/ 4 نظر / 20 بازدید
نغمه های انتظار

در میان حجره یا رب کیست غوغا میکند شکوه زیر لب ز بی رحمی دنیا میکند همسرش از فرط شادی و شعف کف میزند زین عمل خود را به عالم خوار و رسوا میکند

ثریا

سلام و عرض ادب خدمت شما[گل] جانم فدای پیامبر که سخنانشون اینقدر خوبه[قلب] ممنون بابت مطلبتون با مطلبی دیگر در خدمتتون هستم[گل][خداحافظ]

آسمونی

سلامآقای آخوند.من بااجازتون لینککردم .به وبم بیاید ونظربذارید[خنثی]